Nordic Energy Solutions

Kvaliteetsed energiatõhususe terviklahendused äriklientidele. Töötame välja terviklahenduse alates otseste energia- ja ressursikulude optimeerimisest kuni kinnisvara ja ettevõtte väärtuse kasvuni.

18+ M

€ kokku hoitud
klientide raha

10+ GWh

kokku hoitud elektrienergiat

20+ GWh

kokku hoitud soojusenergiat

5272+ t

CO2-ekv atmosfääri
paiskamata


Millega me tegeleme?

Nordic Energy Solutions pakub energia-, ressursi- ja keskonnatõhususe täislahendusi äriklientidele. Oleme orienteeritud välja töötama ja optimeerima lahendused nii, et oleks tagatud parimad terviklahendused süsteemide koostöös ning oleks välditud dubleerivad investeeringud energiatõhususse.

Kuidas kujunevad projekti jooksvad kulud?

Tippinseneridest koosneva meeskonnana lahendatakse kõik probleemid järgmistes valdkondades: energia- ja ressursiaudit, roheaudit, LEED sertifikaat, suurettevõtete energiaaudit, energiatõhususe modellatsioonid, hoone elukaare analüüs, toote keskkonnadeklaratsioon. Samuti aitame taotleda vajalikke investeerimistoetusi.


LEED sertifikaat
LEED sertifikaat

Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud sertifikaadiga, mis nii globaalselt kui ka Eesti-siseselt on muutunud ehituses kindlaks kvaliteedimärgiks. Tänaseks on välja töötatud mitmeid LEED hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et olenemata hoone tüübist oleks võimalik sellele sertifikaati taotleda. Aitame Teie ettevõttel taotleda LEED sertifikaati, olles usaldusväärseks partneriks terve taotlemisprotsessi jooksul.

Roheaudit
Roheaudit

Roheauditi raames kaardistatakse ettevõtte rohevõimekus ja äritegevuse ringsus ning koostatakse tegevuskava koos parendustegevuste ajakava ja maksumustega. Aitame Teie ettevõttel koostada roheauditi.

Energia- ja ressursiaudit
Energia- ja ressursiaudit

Ettevõte energia- ja ressursikasutuse kaardistamine. Potentsiaalsete energia- ja ressursisäästulahenduste välja toomine koos saavutatava säästu ja majandusliku tasuvuse analüüsiga. Aitame Teie ettevõttel koostada energia- ja ressursiauditi.

Suurettevõtete energiaaudit
Suurettevõtete energiaaudit

Ettevõtte ja vajadusel partner- ja sidusettevõtete energiatarbimise kaardistamine. Kohustuslik ettevõtetele, mille töötajate arv ületab 250 või bilansimaht ületab 43 miljonit EUR ja käive 50 miljonit EUR. Aitame Teie ettevõttel koostada suurettevõtete energiaauditi.

LCA
Energiatõhususe modellatsioonid

Uued ja oluliselt renoveeritavad hooned peavad vastama väga kõrgetele sisekliima nõuetel ning samaaegselt tagama järjest karmistuvaid energiatõhususe kriteeriumud. Aitame Teie ettevõttel koostada energiatõhususe modellatsioone.

EPD
Toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD

Toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD on ehitusmaterjalide või toodete keskkonnaalane deklaratsioon, mis sisaldab andmeid toote elutsükli keskkonnamõju kohta. Aitame Teie ettevõttel koostada EPD, olles abiks kõigis deklaratsiooni koostamise etappides.

previous arrow
next arrow

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame vähendada ettevõtte kulusid jätkusuutlikul ja majanduslikult mõistlikul moel.