Avaleht » Teenused » Energia- ja ressursiaudit

Ettevõte energia- ja ressursikasutuse kaardistamine. 

  • Potentsiaalsete energia- ja ressursisäästulahenduste välja toomine koos saavutatava säästu ja majandusliku tasuvuse analüüsiga. 
  • Energia- ja ressursiaudit teostamiseks on võimalik taotleda toetust meetmest ,,Ettevõtete ressursitõhusus“ 
  • Teenus on aluseks meetmest ,,Ettevõtete ressursitõhusus“ investeeringu toetuse taotlemiseks. Auditis hinnatakse planeeritavate projektide vastavust toetuse saamise kriteeriumitele.  Täpsem info on toodud:  https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/ettevotete-ressursitohusus

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame teil koostada ettevõtte energia- ja ressursiauditi