Avaleht » Teenused » LEED Sertifikaat

Miks valida LEED sertifikaat? 

  • Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud sertifikaadiga, mis nii globaalselt kui ka Eesti-siseselt on muutunud ehituses kindlaks kvaliteedimärgiks.
  • Tänaseks on välja töötatud mitmeid LEED hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et olenemata hoone tüübist oleks võimalik sellele sertifikaati taotleda.
  • Kuna LEED sertifikaat hõlmab turgu nii Euroopas, Aasias kui ka USA-s, annab see kindla eelise nii kodumaiste kui rahvusvaheliste investorite ja partnerite seas. Ka hoone ostjate ja üürnike jaoks on see märk tagatavast kõrgest kvaliteedist, mistõttu on taoliste hoonete müügi- ja üüritulu samuti kõrgem.

Omandanud LEED sertifikaadi, tõestad oma projektiga, et: 

  • Projekti asukoha valikul on arvestatud nii keskkonna kui hoone kasutajatega 
  • Ehitus- ja kasutusajal on arvestatud ressursitõhususega 
  • Tagatud on säästlik energia- ja veetarve 
  • Rakendatud on läbimõeldud jäätmekäitlust, sh materjalid suunatakse taaskasutusse
  • Tagatud on kvaliteetne sisekliima hoone kasutajatele

Olenevalt saavutatavast punktisummast, on võimalik sertifikatsioon saada järgnevates kategooriates:

Platinum tase

80+ punkti

Gold tase

60-79 punkti

Silver tase

50-59 punkti

Certified tase

40-49 punkti

Millised tööd kuuluvad LEED sertifikaadi protsessi?

Aluseks nii LEED sertifikaadi taotlemisele kui pakub ülevaate esmasest punktisumma vahemikust, mis oleks projektiga saavutatav. LEED hindamissüsteemi asjakohane valik on otseselt sõltuv projekti spetsiifikast 

Sealhulgas interaktiivne suhtlus erinevate osapoolte vahel (LEED kriteeriumite tutvustamine projekti osapooltele, kriteeriumite täitmise kontroll ja vajadusel juhendamine). Kontrollime ja juhime projekti vastavalt kehtestatud ajaskaalale nii planeerimise ja eskiisi staadiumist kuni ehituse valmimiseni. 

Koostame lähteülesande projekti osapooltele vastavalt taotletavatele punktidele, sh projekteerijad, arhitektid, projektijuhid, ehitusjärelvalve jne. 

Vajadusel aitame LEED lisapunktide kogumiseks läbi viia hoone olelusringi analüüsi (Life-cycle Assessment ehk LCA). Sealhulgas aitame ehitustoodete valikuga, millel on olemas III tüüpi keskkonnadeklaratsioon ehk EPD (Environmental Product Declaration). Hoone olelusringi analüüsi käsitlusala ja kaasatavate hooneosade valikul lähtutakse LEED nõuetest 

Oleme abiks sertifitseerimise aluseks oleva aruandluse koostamisel. Sertifitseerimisel nõutav dokumentatsioon on ulatuslik ning kvaliteetne dokumentatsioon on efektiivse sertifitseerimise aluseks. Abistame projekti nõuetele vastavuse dokumenteerimisega, projektandmete/-dokumentatsiooni kogumise ja korrastamisega, sh arved, kviitungid, tootelehed, kalkulaatorid jne 

Lisaks kõigele eelnevale on LEED sertifitseerimisel võimalik lisapunkte koguda innovatiivsete lahenduste või materjalide kasutuse eest, mistõttu on uuenduslikud lahendused alati teretulnud. 

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame teil taotleda LEED sertifikaati