Avaleht » Teenused » Roheaudit

Roheauditi raames kaardistatakse ettevõtte rohevõimekus ja äritegevuse ringsus ning koostatakse tegevuskava koos parendustegevuste ajakava ja maksumustega. 

  • Roheaudit võib sisaldada ka ettevõtte CO2 jalajälje hindamist ja LCA analüüsi. 
  • Roheauditi teostamiseks on võimalik taotleda toetust meetmest ,,Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus.“
  • Roheauditi tegevuskavas toodud tegevuste elluviimiseks on võimalik taotleda toetust meetmest  ,,Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus.“ Täpsem info on toodud: https://eas.ee/grants/rohetoetus/ 

Vali energiasäästlikud lahendused

Aitame teil koostada ettevõtte roheauditi